De begeleiding van de student vanuit het roc kan tijdens de beroepspraktijkvorming (BPV) op verschillende manieren georganiseerd zijn. De opleiding kan ervoor kiezen om de BPV-docent te koppelen aan studenten of aan leerbedrijven. Een combinatie is ook mogelijk.

Aanspreekpunt

De BPV-docent is tijdens de BPV het eerste aanspreekpunt. Het leerbedrijf kan zich bij calamiteiten of klachten ook wenden tot het BPV- bureau of de BPV-coördinator.

Bereikbaarheid

Voor een optimale samenwerking tussen het leerbedrijf en opleiding is wederzijdse bereikbaarheid een vereiste. Contactgegevens van het leerbedrijf en de opleiding moeten over en weer bekend te zijn. In het BPV-werkboek staan deze gegevens vermeld.

Begeleiding door het leerbedrijf

  • Het bedrijf begeleidt de student zoals met de opleiding is afgesproken;
  • De begeleiding is afgestemd op de mate van zelfstandigheid van de student en voorziet in een geleidelijke overgang naar van zelfstandig werken die past bij zijn niveau;
  • De begeleiding voorziet in een regelmatige terugkoppeling op de werkzaamheden en het functioneren van de student;
  • De opleiding is op de hoogte van de feedback die het bedrijf geeft op de individuele prestatie van de student;

Begeleiding door de opleiding

  • De opleiding begeleidt en bewaakt op afstand de voortgang van de leerresultaten van studenten;
  • Knelpunten worden tijdig gesignaleerd en opgelost;
  • Begeleiders van de opleiding hebben regelmatig contact met het leerbedrijf over de inhoud van de BPV en de vorderingen van de student;
  • De opleiding is bereikbaar voor bedrijven en studenten bij vragen of problemen;
  • De opleiding organiseert reflectiemomenten in de BPV. Op basis van de ervaringen van de student is verbreding van leerervaringen mogelijk. Ook wordt beoordeeld of het theoretische deel van de opleiding aansluit bij de BPV. De feedback kan eventueel leiden tot aanpassingen in het leren in de beroepspraktijk.
  • De BPV docent bezoekt minimaal eenmaal per BPV periode het leerbedrijf. Tijdens dit bezoek worden de voortgang van de student en eventuele andere relevante zaken besproken.

Extra ondersteuning – Passend Onderwijs

Sommige studenten krijgen extra ondersteuning bij hun beroepspraktijkvorming en op school. Het gaat om studenten die belemmerd worden in hun leerproces door een fysieke beperking, chronische ziekte of gedrags- of leerproblemen. Passend Onderwijs noemen we dat. Voor BBL-studenten gebeurt zit zoveel mogelijk in samenwerking met de gemeente. Aanspreekpunt is het team Passend Onderwijs, bereikbaar via expertisecentrum@roc-nijmegen.nl.
Voor medewerkers is op de medewerkersportal aanvullende informatie over Passend Onderwijs beschikbaar. Zij kunnen ook contact opnemen met de contactpersoon Passend Onderwijs van hun team.

Rollen en taken in de begeleiding

In de begeleiding van de BPV zijn er verschillende rollen met elk hun eigen taken

Medewerkers kunnen aanvullende informatie over begeleiding vinden in de Toolbox BPV. In het document Visie en beleid beroepspraktijkvorming staan de uitgangpunten van de begeleiding en andere aspecten van de beroepspraktijkvorming.

     

Onze website maakt gebruikt van cookies om je beter te kunnen helpen. Als je verder gaat op onze website gaan we ervan uit dat je het goed vindt. Meer weten? Bekijk onze Cookies.

OK, sluiten