Uitgangspunten aannamebeleid

 1. De formele toelatingseisen staan in de Wet Educatie en Beroepsonderwijs, afgekort: WEB, art 8.21 en 8.22.
 2. Je kunt je telkens vanaf 1 oktober aanmelden voor het volgende studiejaar. Binnen vier werkweken na je aanmelding ontvang je van ons een uitnodiging voor je intakegesprek.
 3. Het is belangrijk dat jij je met je ouders/verzorgers en je school goed oriënteert op de opleiding van je keuze, het toekomstige beroep en de mogelijkheden om door te stromen.
 4. De informatie uit de intake gebruiken we ook om je begeleiding zo te organiseren dat die vanaf de start van je opleiding optimaal is. Het is daarom belangrijk dat jij en jouw mentor/decaan de informatie verstrekken die daarvoor nodig is. Dat kan via je doorstroomdossier en tijdens je intakegesprek. Sommige opleidingen gebruiken een test om een zo goed mogelijk beeld van je te krijgen en met je te bepalen welke extra begeleiding je misschien nodig hebt om de opleiding goed te doorlopen.
 5. Als we verwachten dat je een bijzondere ondersteuningsvraag hebt, passen we je intake aan. In deze aangepaste intake bepalen we samen welke ondersteuning je nodig hebt. Je komt voor deze intake in aanmerking als je:
  • een Praktijkschool of een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs hebt gevolgd;
  • je je aanmeldt bij een Entree-opleiding;
  • een beperking, handicap of chronische ziekte hebt.
 6. Heb je een beperking dan doen we - in het kader van de Wet Passend Onderwijs - ons uiterste best om je toe te laten tot de opleiding van jouw keuze. Het kan voorkomen dat wij je niet de begeleiding kunnen bieden die nodig is, of dat je je gekozen beroep niet kunt uitoefenen met jouw beperking. Wij onderzoeken dan of we je kunnen toelaten tot een andere opleiding.
 7. Het is altijd mogelijk dat we in overleg met jou samen tot de conclusie komen, dat het beter is om op een andere opleiding of een ander niveau te starten.
 8. Als we je niet kunnen plaatsen op de opleiding van je eerste keuze, dan helpt ons Expertisecentrum Studentbegeleiding je een andere geschikte opleiding te vinden.
 9. Indien er bij een opleiding extra toelatingseisen gelden, dan staan die genoemd onder ‘toelatingseisen’ bij de informatie over onze beroepsopleidingen.
 10. Bij sommige opleidingen is het aantal opleidingsplaatsen beperkt (numerus fixus). Dit heeft dan te maken met het aantal beschikbare stageplaatsen. Als dit geldt voor jouw opleiding, dan vind je dat bij de informatie over de gekozen opleiding. Voor toelating tot een opleiding met een numerus fixus geldt dat er een loting plaats vindt, meer informatie vindt je op onder Numerus fixus en loting. https://www.roc-nijmegen.nl/student/aanmelden-en-intake/numerus-fixus-en-loting
 11. Bij opleidingen zonder een maximaal aantal plaatsen geldt dat wanneer je je vóór 1 mei aanmeldt, je na een positieve intakeprocedure ook daadwerkelijk kunt starten. Bij aanmeldingen na 1 mei kunnen we dit niet garanderen. 
 12. Soms voeren we een opleiding niet uit, omdat zich onvoldoende studenten melden. Het Expertisecentrum Studentbegeleiding helpt je dan om een andere geschikte opleiding te zoeken. 
 13. Als je je na 1 mei aanmeldt, benaderen wij je telefonisch om de kans op een succesvolle intake in te schatten wanneer je:
  • afkomstig bent van buiten de regio Nijmegen/Boxmeer;
  • je aanmeldt voor meerdere opleidingen.
 14. Als je bent aangenomen, word je uitgenodigd voor je eerste lesdag. Je bent pas definitief ingeschreven wanneer je alle formulieren tijdig hebt ingeleverd. Je hoort van je opleiding welke formulieren je moet inleveren.
 15. Als je vragen hebt over de procedure of je bent het niet eens met de manier waarop we je hebben behandeld, dan kun je contact opnemen met de intaker van de opleiding of uiteindelijk zijn of haar teammanager. Zij kunnen je uitleg geven. Komen jullie er niet uit, dan kun je altijd een formele klacht indienen via de website.
     
ROC Nijmegen gebruikt cookies (en andere technieken) en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website onder andere om deze te analyseren en te verbeterenOK, sluiten